Arşiv Kataloğu Sorgulama

 

Dokümantasyon

Bu bölüm, yeni alımlarla veya başka araştırma merkezleri, arşiv veya kütüphanelerle gerçekleştirilen ortak projeler sonrasında Osmanlı Bankası Arşivleri'ne eklemlenen banka kayıtları dışındaki belgeleri kapsamaktadır. Şark ticaret yıllıkları (annuaire oriental), gazete ve dergi, monograf, istatistik, rapor gibi bilgi içerikli belgeler ile posta pulu, bakır, nikel, gümüş ve altın madeni para (sikke), nişan, madalya ve rozet, banknot, kartvizit, fotoğraf, kartpostal, portre, plan gibi görsel belgelerin dijital kopyaları Dokümantasyon arşivinde yer almaktadır.

Bu bölümdeki belgelerin listesine Katalog'daki "Documentation" başlığından ulaşılabilir. Tasnif aşamasında, belgeler üzerinde yer alan yazılı bilgiler, açıklama olarak kataloğa dahil edilmiştir. Bu yöntem, anahtar kelime mantığıyla kataloğun sorgulanmasını olanaklı kılmaktadır.

   

Şark Ticaret Yıllıkları (Annuaire oriental)

Bu yıllıklar, Osmanlı Devleti'nin ve Türkiye Cumhuriyeti'nin sınırları içinde yer alan ticari merkezleri ve bu merkezlerde gerçekleşen ticari faaliyetleri hem yerel hem de yabancı girişimcilere tanıtmak amacıyla hazırlanmıştır.
Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız.

Gazete ve Dergiler

Bu bölüm, mizah, bankacılık, siyasi, iktisadi ve sosyal tarih temaları etrafında şekillenen, 19. ve 20. yüzyıllara ait haberleri izlemeye olanak veren Osmanlıca, Türkçe, Fransızca, İngilizce ve diğer batı dillerindeki çeşitli gazete ve dergilerin bazı sayılarını veya sadece kupürlerini içermektedir.
Süreli Yayın Koleksiyonumuz...
Koleksiyondan Örnekler için lütfen tıklayınız.
Osmanlı Dünyasında Yerel ve Yabancı Basın...

   

Nümismatik

Soldan sağa, yaldızlı İmtiyaz, gümüş Liyakat, gümüş Yunan muharebesi gümüş Tesisat-ı Askeriyye İane ve gümüş Hicaz Demiryolu madalyalarının bulunduğu askı.
İsa Akbaş Koleksiyonu

Bu bölüm, Osmanlı Bankası Müzesi tarafından düzenlenen ve 28 Eylül-26 Aralık 2004 tarihleri arasında ziyaretçilere açılan İftihar ve İmtiyaz: Osmanlı Nişan ve Madalyaları başlıklı serginin teması etrafında şekillendi. Nişan, madalya ve rozet dışında, sikke ve banknotlara ait görseller de bu bölümde yer almaktadır.
Bir Onurlandırma Aracı Olarak Osmanlı Nişan ve Madalyaları
Kütüphane Nümismatik Koleksiyonu
Koleksiyondan Örnekler için lütfen tıklayınız.

   

Monograflar

Bu bölüm, Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü ile ortaklaşa yürütülen bir projeyle başladı. Enstitü Kütüphanesi'nde yer alan ve 17.-20. yüzyıllar arasındaki dönemi kapsayan seyahatnameler, taranarak elektronik ortama aktarıldı. Osmanlı Devleti'ne, Balkanlara ve Ortadoğu'ya yapılan seyahatleri kapsayan monograflara, Fransız Milli Kütüphanesi'nin (Bibliothèque nationale de France) http://gallica.bnf.fr adresindeki sanal kütüphanesinden indirilen aynı konulu seyahatnameler eklendi. Aynı tema etrafında, diğer kütüphane ve şahıslarda bulunan seyahatnamelerin elektronik kopyaları da arşive dahil ediliyor.
Osmanlı'ya Duyulan İlgi, Seyahatnameler ve Oryantalizm...

   

Fotoğraf ve Kartpostallar

İskele Gazinosu, Büyükada, Editör J. Livanios Tahsin İspiroğlu Koleksiyonu
AHISTBADA021

Fotoğraf ve kartpostal koleksiyonunun büyük bir bölümü Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti dönemindeki kentleri kapsamaktadır. Ancak koleksiyon, Osmanlı'nın Avrupa ile kurduğu diplomatik ilişkiler çerçevesinde, bazı Batı şehirlerinden görüntüleri de içermektedir. Eski mağazalar, demiryolları, tren istasyonu, rıhtım, liman, iskele gibi durak noktaları, meydan ve mahalleler, elçilik binaları ve saraylar, cami, manastır, kilise, okul, hastane binaları, dönüm noktası olmuş bazı siyasi olaylardan yansıyan görüntüler, 19. ve 20. yüzyıl tarihine yeniden tanıklık etmenizi sağlayacak.
Koleksiyondan örnekler için lütfen tıklayınız.
Oryantalizmden Osmanlı Fotoğraf Sanatına...
Oryantalizmin Bir Diğer Aracı: Kartpostallar...

Planlar

Bu bölüm, ağırlıklı olarak 19. veya 20. yüzyıla tarihlenen İstanbul ve semtlerini (Galata, Pera, Tophane, Eminönü, Pangaltı, Kasımpaşa, Şişli, Nişantaşı, Kadıköy, Boğaz ve çevresi, Prens Adaları vb), İzmir, Edirne ve diğer Anadolu vilayetlerini kapsayan, çoğu dijital harita ve planlardan oluşmaktadır. Diğer yandan, Bizans dönemindeki İstanbul, Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluş ve yükseliş dönemlerindeki kilit olayların (Ankara Savaşı, İstanbul'un fethi, Viyana kuşatması vb) haritalarla anlatımına da yer vermektedir.
Koleksiyondan örnekler için lütfen tıklayınız.
Dönemin topograf ve haritacılarına dair...

   

Portreler

Hanedan mensupları, din adamı, sefir ve bürokratlardan satıcı, dilenci gibi mütevazı kesimlere dek uzanan portre arşivi, geç dönem Osmanlı insanını, giyim tarzı, fizyonomisi ve beden diliyle aktarmaktadır.
Devamı için lütfen tıklayınız.
Koleksiyondan örnekler için lütfen tıklayınız.

Morgan Hugh Poster C. B. Osmanlı Bankası Genel Müdürü
L'Orient illustré, 30 Ocak 1875 no. 97
OBK Koleksiyonu